ในการรักษาเอชไอวีในสัตว์และวัณโรคแฝง การค้นพบนี้เป็นอีกชิ้นหนึ่งในปริศนาของปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างเอชไอวีและวัณโรคและสามารถช่วยพัฒนาการรักษาและวัคซีนรวมสำหรับโรคทั้งสองในมนุษย์ สามารถควบคุมการติดเชื้อวัณโรคในขนาดต่ำได้โดยการรักษาให้อยู่ในรูปแบบที่อยู่เฉยๆ หากพวกเขาติดเชื้อเอชไอวีร่วม ก็มีความเป็นไปได้สูงที่วัณโรคจะกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

และผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุดด้วยวัณโรค วัตถุประสงค์ของเราคือการปรับปรุงการแทรกแซงที่มีอยู่หรือระบุสิ่งใหม่ ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อวัณโรคที่แฝงเร้นถูกกระตุ้นอีกครั้งเพื่อช่วยในการศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นในมนุษย์ นักวิจัยหันไปหาไพรเมตที่ไม่ใช่มนุษย์ เมื่อสัตว์ที่ติดเชื้อวัณโรคแฝงเริ่มรวมการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (cART) กับ SIV สองสัปดาห์หลังการติดเชื้อ สัตว์เหล่านี้จะดีกว่าถ้าเริ่มใช้ cART ในสี่สัปดาห์หลังการติดเชื้อ SIV การกระตุ้นภูมิคุ้มกันเรื้อรังลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เช่นเดียวกับการจำลองแบบ SIV และ TB ที่แฝงอยู่ไม่ได้เปิดใช้งานใหม่มากเท่ากับในกลุ่มที่เริ่ม cART สี่สัปดาห์หลังการติดเชื้อ อันที่จริง ปอดในกลุ่มที่เริ่มการรักษาเมื่อสี่สัปดาห์ดูเหมือนไม่ได้รับการรักษาเลย การกระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบเรื้อรังหรือต่อเนื่อง อาจดูเหมือนเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยต่อสู้กับความเจ็บป่วย แต่ก็สามารถมีบทบาทสำคัญในการเจ็บป่วยที่รุนแรงขึ้นได้ เมื่อเซลล์ภูมิคุ้มกันถูกกระตุ้นอย่างเรื้อรัง จะนำไปสู่ความอ่อนล้าและการตายของเซลล์ และนี่เป็นการเปิดช่องว่างสำคัญในระบบการป้องกันของร่างกาย Sharan อธิบาย นั่นคือเมื่อปรากฏ วัณโรคแฝงสามารถเปิดใช้งานได้อีกครั้ง