การจัดฟันแบบใส Invisalign สำหรับเด็กอายุ 6 ปี ถึง 12 ปี Invisalign First (Phase 1) เหมาะสำหรับเด็กอายุประมาณ 6 ปี ถึง 12 ปี ซึ่งเริ่มมีฟันแท้เริ่มปรากฏในช่องปากร่วมกับฟันน้านม (Mixed dentition)

การจัดฟันแบบใส Invisalign

การจัดฟันในเด็กจะช่วยให้ทันตแพทย์จัดฟันสามารถที่จะ

กำหนดลักษณะการเติบโตของขากรรไกรเด็ก
แก้ไขการสบฟัน
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุฟันหน้ากระแทกในกรณีที่ฟันยื่น
แก้ไขนิสัยการใช้ฟันที่ผิดปกติตั้งแต่แรกเริ่ม
ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้เด็ก
ข่วยให้ฟันแท้ขึ้นให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องมากขึ้น
ช่วยให้ฟัน ริมฝีปาก และรูปหน้าเข้าที่มากขึ้น

หากพบการเรียงตัวของฟันหรือการสบฟันผิดปกติในเด้ก การรอแก้ไขเมื่อฟันแท้ขึ้นครบ อาจทำให้สภาพฟันไม่สมบูรณ์และแก้ไขได้ยากเมื่อโตขึ้น อาจทำให้เกิดฟันผุ โรคเหงือก ฟันสึกผิดปกติ เหงือกร่น หรืออาจเกิดการละลายของกระดูกที่รองรับฟันและเนื้อเยื่อฟันเสื่อมสภาพ

การจัดฟันแบบใส Invisalign เป็นการใช้เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับผู้รับนริการแต่ละคน โดยทันตแพทย์จะวางแผนการรักษาในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Clincheck® ซึ่งสามารถแสดงแผนการรักษาออกมาในรูปแบบวิดีโอสามมิติ 3D ซึ่งเครื่องมือจัดฟันแบบใส Invisalign นี้สามารถทําให้ฟันของคุณเรียงตัวได้สวยงาม มีการสบฟันที่ดี เคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยากที่คนอื่นจะมองเห็น ต่างจากการจัดฟันแบบติดแน่นที่ทําทั่วไป โดยเครื่องมือจัดฟันแต่ละชุดจะทําให้ฟันค่อยๆ เคลื่อนตัวไปอย่างเป็นธรรมชาติ

ข้อดีของการจัดฟันแบบใสอินวิสไลน์ Invisalign

1. มองเห็นได้ยาก อุปกรณ์จัดฟันแบบใส Invisalign แทบมองไม่เห็น ซึ่งหมายความว่าผู้รับบริการสามารถยิ้มได้อย่างเปิดเผยเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดฟันแบบเดิมที่มองเห็นลวดและเหล็ก ถ้าไม่สังเกตดีๆก็จะมองไม่เห็นตัวเครื่องมือเลย เพราะเป็นพลาสติกใสโปร่งแสง ช่วยให้ยิ้มได้อย่างมั่นใจ ไม่ต้องกังวลว่าสีของเครื่องมือจัดฟันแบบใสจะทำให้ดูสะดุดตา

2. สามารถถอดออกได้ อุปกรณ์จัดฟันแบบใส Invisalign ผลิตจาก SmartTrack® ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความยืดหยุ่นทําให้ง่ายต่อการถอดและใส่ สามารถใส่ตลอดเวลาได้ นอกจากนี้ผู้รับบริการยังสามารถที่จะเพลิดเพลินกับ อาหารที่ชื่นชอบได้ตลอด

3. เจ็บน้อยกว่า ด้วยเทคโนโลยี SmartStage® และ SmartForce® ช่วยทําให้เชื่อมั่นได้ว่าฟันจะค่อยๆ เคลื่อนไปสู่ตําแหน่งที่ทันตแพทย์กําหนดไว้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตลอดการรักษา ทําให้เกิดอาการเจ็บปวดน้อย ซึ่งต่างกับการจัดฟันแบบติดแน่นที่อาจจะก่อให้เกิดความเจ็บปวดและการระคายเคืองได้มากกว่า

4. การมาพบแพทย์ที่น้อยครั้งลง ผู้ป่วยที่ใส่เครื่องมือจัดฟันแบบใส จะลดความถี่ในการไปคลินิกหรือโรงพยาบาล เหลือเพียงทุก 6-8 สัปดาห์ ต่างกับการจัดฟันแบบติดแน่นที่ต้องไปพบทันตแพทย์ทุก 3-4 สัปดาห์

5. ระยะเวลารักษาที่ชัดเจนกว่า การจัดฟันแบบใสด้วย Invisalign ช่วยให้ผู้รับบริการ เห็นภาพทุกขั้นตอนของการรักษา ทําให้ได้ทราบระยะเวลาในการรักษาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

6. สุขภาพภายในช่องปาก เนื่องจากอุปกรณ์จัดฟัน Invisalign สามารถถอดออกได้ ผู้ที่ใส่เครื่องมือสามารถใช้ไหมขัดฟันและแปรงฟันได้ตามปกติในขณะที่การจัดฟันด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่น จะทําความสะอาดระหว่างเครื่องมือจัดฟันยาก ซึ่งอาจจะเป็นผลทําให้เกิดการสะสมของคราบจุลินทรีย์และทําให้เกิดฟันผุ เหงือกอักเสบ และ/หรือมีกลิ่นปากได้

การเตรียมตัวก่อนใส่เครื่องมือจัดฟันใส

– เอ็กซเรย์ ถ่ายรูปใบหน้าและภายในช่องปาก ผู้ป่วยจะได้รับการเอ็กซเรย์ ถ่ายรูปใบหน้าและภายในช่องปาก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินและวางแผนการจัดฟันแบบใสที่เหมาะสมและตรวจสอบความผิดปกติของรากฟัน หากพบสิ่งผิดปกติ ทันตแพทย์จะได้ทำการรักษาต่อในขั้นตอนการเคลียร์ช่องปาก
– เคลียร์ช่องปาก ทันตแพทย์จะทำการตรวจโดยละเอียด เคลียร์ช่องปาก และทำความสะอาดฟัน โดยการขูดหินปูน ขัดฟัน หากพบฟันผุ จะต้องทำการรักษาโดยการอุดฟันหรือรักษารากฟันก่อนจัดฟัน หากพบการอักเสบใดๆ จะหาสาเหตุและรักษาก่อนเช่นกัน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง

ขั้นตอนการรักษา

– ทันตแพทย์จัดฟันจะให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการรักษา หลังจากนั้นผู้รับบริการจะได้รับการสแกนฟัน เพื่อนําเอาไปทําเครื่องมือจัดฟันแบบใสต่อไป
– โรงพยาบาลจะใช้เทคโนโลยีโปรแกรมการสร้างภาพสามมิติ (Clincheck®) สร้างภาพฟันหรือพิมพ์ปากสามมิติเพื่อนำไปทำแผนการักษา เปลี่ยนจากรูปแบบฟันที่สแกนไว้ ให้เป็นชุดภาพแสดงวิธีการรักษาตามลําดับ และจะจัดทําเครื่องมือจัดฟันแบบใส Invisalign โดยระยะเวลาและจํานวนชุดของเครื่องมือที่ได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการสบฟันที่ผิดปกติ และวิธีการรักษาซึ่งทันตแพทย์จัดฟันเป็นผู้กําหนด
– พบทันตแพทย์จัดฟันเพื่อรับเครื่องมือจัดฟันแบบใส Invisalign ชุดแรก รับฟังคําอธิบายวิธีการใส่และดูแลเครื่องมือ จากนั้นทางโรงพยาบาลจะเตรียมเครืองมือในชุดอื่นให้ในการพบทันตแพทย์ครั้งต่อไป