โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่กำหนดเป้าหมายไปยังเซลล์ภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าพลาสมาเซลล์ นักวิจัยสามารถปรับกระบวนการหน่วยความจำทางภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติที่พบในผู้ป่วยเหล่านี้ได้ การรักษาทำให้เกิดการตอบสนองทางคลินิกอย่างยั่งยืนและส่งผลให้การอักเสบของระบบลดลง หน่วยความจำทางภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันตอบสนองต่อเชื้อโรค

ที่เคยพบมาก่อนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันนี้อาศัยทั้งหน่วยความจำ T ลิมโฟไซต์และแอนติบอดี ซึ่งผลิตโดยเซลล์ที่เรียกว่าเซลล์พลาสมา เซลล์พลาสมาหน่วยความจำที่โตเต็มที่นั้นอาศัยอยู่ในช่องพิเศษในไขกระดูกและสามารถผลิตแอนติบอดีจำนวนมากได้เป็นเวลาหลายทศวรรษหรือตลอดชีวิต ในโรคภูมิต้านทานผิดปกติ ระบบภูมิคุ้มกันผิดพลาดว่าส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นสิ่งแปลกปลอมและถือว่าเป็นอันตราย ในกระบวนการที่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยความจำทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันจะสร้างการตอบสนองเป็นโรคภูมิต้านตนเองต้นแบบซึ่งมีการสร้างแอนติบอดีต่อส่วนประกอบของนิวเคลียสของเซลล์ของร่างกาย การตอบสนองของภูมิต้านทานผิดปกตินี้เกี่ยวข้องกับการอักเสบที่อาจส่งผลต่อผิวหนัง ข้อต่อ หรือระบบอวัยวะภายใน เช่น ไต หัวใจ หรือระบบประสาทส่วนกลาง ตามเนื้อผ้า การรักษาต้องอาศัยการปราบปรามการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในระยะยาว อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ พวกมันยังไม่ได้กำหนดเป้าหมายไปที่เซลล์พลาสมาหน่วยความจำที่โตเต็มที่