ความเชื่อมโยงระหว่างสมรรถภาพทางกายที่ด้อยกว่าในผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคสะเก็ดเงินจากโรคภูมิต้านตนเอง สำหรับผู้ชายที่เกณฑ์ทหารไปฝึกทหารภาคบังคับซึ่งได้รับการจัดอันดับว่าเหมาะสมน้อยที่สุด ความเสี่ยงในการเกิดโรคสะเก็ดเงินในภายหลังนั้นสูงกว่ากลุ่มที่เหมาะสมที่สุด 35 เปอร์เซ็นต์ การศึกษานี้ใช้ข้อมูลจากผู้ชายมากกว่า 1.2 ล้านคน

ที่เกณฑ์ทหารอายุ 18 ปีเข้ากองทัพสวีเดนระหว่างปี 2511 ถึง 2548 ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน ชายหนุ่มเหล่านี้ทั้งหมดผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายแบบเดียวกันบนจักรยานออกกำลังกาย นักวิจัยแบ่งข้อมูลตามความเหมาะสมของผู้ชาย ออกเป็นสามระดับ (ฟิตเนสต่ำ กลาง และสูง) จากนั้นพวกเขาก็รวมข้อมูลเข้ากับทะเบียนอื่น ๆ โดยใช้ทะเบียนผู้ป่วยแห่งชาติของสวีเดนเพื่อรับรหัสการวินิจฉัยโรคสะเก็ดเงินและโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินโรคข้อต่อ ผู้ชายที่ได้รับการวินิจฉัยโรคเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนการเกณฑ์ทหารไม่รวมอยู่ในการศึกษา ต่อมาในชีวิต ระหว่างอายุ 37 ถึง 51 ปี มีทหารเกณฑ์เพียง 23,000 คนเท่านั้นที่พัฒนาโรคสะเก็ดเงินหรือโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน ในกลุ่มฟิตเนสต่ำ 2.5 เปอร์เซ็นต์พัฒนาหนึ่งหรือทั้งสองโรคในขณะที่เพียง 1.7 เปอร์เซ็นต์ในกลุ่มฟิตเนสสูงที่ทำเช่นนั้น ในการคำนวณความแตกต่างของความเสี่ยงนี้ นักวิทยาศาสตร์ได้ปรับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น ดัชนีมวลกาย