ผลสำรวจจาก Pew Research Center พบว่า ชาวอินเดียส่วนใหญ่มองว่าตนเองและประเทศของตนมีความอดทนทางศาสนาแต่ต่อต้านการแต่งงานระหว่างศาสนา ผู้คนจากหลายศาสนาในประเทศกล่าวว่าการหยุดการแต่งงานระหว่างศาสนาเป็นความสำคัญสูงสุดสำหรับพวกเขา งานวิจัยนี้มีขึ้นตามกฎหมายที่นำมาใช้ในหลายรัฐของอินเดียซึ่งกำหนดความผิดทางอาญาต่อความรักระหว่างศาสนา

Pew สัมภาษณ์ผู้คน 30,000 คนทั่วอินเดียใน 17 ภาษาเพื่อการศึกษานี้ ผู้ให้สัมภาษณ์มาจาก 26 รัฐและสามเขตปกครองของรัฐบาลกลาง จากการสำรวจพบว่า 80% ของชาวมุสลิมที่ถูกสัมภาษณ์รู้สึกว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะหยุดผู้คนจากชุมชนของตนจากการแต่งงานกับศาสนาอื่น ชาวฮินดูประมาณ 65% รู้สึกเช่นเดียวกัน การสำรวจยังถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างความศรัทธาและสัญชาติ พบว่าชาวฮินดู มักจะมองว่าอัตลักษณ์ทางศาสนาและอัตลักษณ์ประจำชาติอินเดียมีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิด ชาวฮินดูเกือบสองในสาม (64%) กล่าวว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะเป็นชาวฮินดูเพื่อที่จะเป็นชาวอินเดียอย่างแท้จริง