บริหารจัดการอาคาร: สิ่งที่ควรเลือก เมื่อซื้อกล้องวงจรปิด หลายท่านที่กำลังวางแผนจะติดตั้งกล้องวงจรปิด แล้วสงสัยว่าเราต้องเลือกซื้อกล้องวงจรปิดอย่างไร ต้องคำนึงถึงปัจจัยใดบ้าง

6 สิ่งที่ควรเลือกเมื่อซื้อกล้องวงจรปิด

1. เลือกการใช้งาน ต้องคำนึงถึงจำนวนกล้องวงจรปิดที่ใช้ การกำหนดจุดติดตั้งที่เหมาะสม มุมห้องที่ต้องการติดตั้ง และกำหนดจำนวนกล้องวงจรปิดให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่

2. เลือกระบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพราะกล้องวงจรปิดมีหลากหลายระบบที่มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน

3. เลือกสถานที่ ต้องทราบว่าจุดไหนที่ติดตั้งภายนอกอาคารและจุดไหนที่ติดตั้งภายในตัวอาคาร เพราะกล้องวงจรปิดจะมีอุปกรณ์เสริมในการใช้งานที่แตกต่างกัน

4. เลือกขนาดความจุของการบันึกข้อมูล โดยการเลือกขนาดฮาร์ดดิสกืให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรา ต้องมั่นใจว่ากล้องวงจรปิดของเราสามารถบันทึกภาพได้ตลอดเวลา

5. เลือกดูออนไลน์ เป็นฟังก์ชันที่เราสามารถดูภาพสดผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ได้ตลอดเวลา

6. เลือกบริการหลังการขาย การติดกล้องวงจรปิดนั้นจำเป็นจะต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบ IT ช่วยดูแล ดังนั้นควรเลือกติดตั้งกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ นอกจากนั้นควรเลือกติดตั้งกับบริษัทที่มีการรับประกันสินค้าและรับประกันงานติดตั้งด้วย