คุณสมบัติระดับโมเลกุลในมะเร็งต่อมลูกหมากพบว่ามีค่าการพยากรณ์โรคและยังแยกแยะความแตกต่างระหว่างผู้ชายเชื้อสายแอฟริกันและยุโรปหรือตะวันออกกลางตามการศึกษา ลายเซ็นการแสดงออกของ ERV ที่อาจเป็นประโยชน์ในการระบุผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากที่มีความเสี่ยงสูงสุดที่จะมีความก้าวหน้าโดยไม่คำนึงถึงบรรพบุรุษซึ่งอาจขยายไปสู่การลุกลามในมะเร็งอื่นๆ

การแสดงออกของ Retroviral RNA ภายในเนื้องอกต่อมลูกหมากมีค่าพยากรณ์โรคและแสดงความแตกต่างระหว่างชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันกับบรรพบุรุษยุโรป/ตะวันออกกลาง มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้ชายในสหรัฐอเมริกา และส่งผลกระทบต่อผู้ชายหลายล้านคนทั่วโลก แต่มีความไม่เท่าเทียมกันในความก้าวร้าวระหว่างบรรพบุรุษที่แตกต่างกัน มีภาระมากขึ้นในหมู่ชายผิวดำชาวอเมริกันเมื่อเทียบกับชายชาวอเมริกันผิวขาว ผู้ป่วยชาวอเมริกันผิวดำได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่อายุยังน้อยและอยู่ในระยะที่ก้าวหน้ากว่าผู้ป่วยชาวอเมริกันผิวขาว และการเป็นคนผิวสีเป็นตัวทำนายที่เป็นอิสระของการกำเริบของโรคในผู้ที่ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมากแบบรุนแรง