งานวิจัยใหม่ได้ค้นพบชนิดของเซลล์ที่ควบคุมการสร้างและบำรุงรักษากระดูก ซึ่งเป็นการเปิดเป้าหมายที่เป็นไปได้สำหรับการรักษาความผิดปกติของกระดูกในอนาคต สารตั้งต้นในสายเลือดของไขกระดูกมีบทบาทสำคัญในการสร้างกระดูกขึ้นใหม่ด้วยตัวเอง ข้อบกพร่องในกระบวนการนี้เป็นประเด็นสำคัญในโรคกระดูกพรุน การบำบัดโดยใช้เซลล์มอลป์

เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงของกระดูกให้ดีขึ้นอาจส่งผลให้มีการรักษาที่ดีขึ้น การค้นพบกลไกระดับเซลล์และโมเลกุลใหม่ ๆ เพื่อควบคุมการหมุนเวียนของกระดูกจะช่วยให้สามารถปรับการรักษาที่มีอยู่หรือการออกแบบการบำบัดแบบใหม่ ๆ ได้ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการแก้ไขยีนและวิธีการจัดส่งเฉพาะเซลล์แบบใหม่ ในอนาคตจะสามารถควบคุมพฤติกรรมของ MALP เพื่อรักษาโรคกระดูกเช่นโรคกระดูกพรุนได้ การดูแลกระดูกให้แข็งแรงเป็นความสมดุลระหว่างเซลล์สร้างกระดูก ซึ่งจะหลั่งวัสดุที่จำเป็นในการสร้างกระดูกใหม่ และเซลล์สร้างกระดูก ซึ่งจะดูดซับวัสดุกระดูกเก่าเพื่อเปิดทางให้กับสิ่งใหม่ การหยุดชะงักของความสมดุลนี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอาจส่งผลให้กระดูกไม่แข็งแรง ในกรณีของโรคกระดูกพรุน osteoclasts ที่โอ้อวดจะกินกระดูกเร็วกว่าที่จะสามารถปฏิรูปได้ ส่งผลให้กระดูกมีความหนาแน่นน้อยกว่าและไวต่อการแตกหักมากกว่า