หลายคนยังสงสัย เหตุใดต้องให้อาหารทางสายยาง ? การให้อาหารทางสายยาง ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษา ซึ่งจะใช้รักษาผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานเองได้ เป็นการรับประทานอาหารโดยไม่ผ่านการกลืน มักจะใช้อาหารปั่นผสม เพื่อจะทำให้ง่ายต่อการให้อาหาร แต่ต้องทำตามสูตรของทางโรงพยาบาลหรือนักโภชนาการ

การให้อาหารทางสายยาง มักใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ โดยการให้อาหารทางสายางนั้นมี 3 รูปแบบ คือการใส่สายยางลงไปในจมูกลงไปในกระเพาะอาหาร การใส่สายยางทางปากลงไปในกระเพาะอาหาร และสุดท้ายคือการเจาะหน้าท้อง

การให้อาหารทางสายยาง ปลอดภัย สารอาหารครบถ้วน !

คนเราต้องรับประทานเพื่อให้ร่างกายมีพลังงาน ถือเป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตประจำวัน แต่สำหรับผู้ที่ไม่สามารถรับประทานอาหารได้เอง ผู้ป่วยที่ต้องรับประทานอาหารทางสายยาง ก็ต้องมีวิธีที่ต้องรับประทานที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้องดูจากอาหารที่รับประทานว่าเป็นชนิดไหน

สำหรับสูตรน้ำนม เพื่อให้ผู้รับประทานได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนของวัตถุดิบที่น้ำมาใช้จะขึ้นอยู่กับพลังงานและสารอาหารที่แพทย์กำหนด และต้องมีความเข้มข้นที่พอเหมาะและไหลผ่านสายให้อาหารได้ดี ในกรณีที่ต้องการอาหารพลังงานสูง

สูตรปั่นผสม อาหารสูตรนี้มีคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วน ใช้วัตถุดิบจากอาหาร 5 หมู่ ประกอบด้วยเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ น้ำตาล และไขมัน นำมาทำให้สุก แล้วปั่นผสมเข้าด้วยกัน กรองเอาส่วนที่ปั่นไม่ละเอียดออก เพื่อให้อาหารสามารถไหลผ่านสายให้อาหารได้ ปริมาณวัตถุดิบขึ้นอยู่กับความต้องการพลังงานและสารอาหารของผู้ป่วยแต่ละราย ตามที่แพทย์กำหนด อาหารสูตรปั่นผสมเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการแพ้นมวัว

ข้อดี ของการให้อาหาร ทางสายยาง !

การให้อาหารสายยางนั้น เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้ แต่ในขณะเดียวระบบย่อยอาหารและการดูดซึมอาหารยังคงสามารถทำงานได้ปกติ

การให้อาหารทางสายยางในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้นั้น มีข้อดีคือ ประหยัด ปลอดภัย และไม่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน และทางเราได้คำนึงถึงความปลอดภัย ความสะอาดของอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะมากที่สุด

เพราะถ้าอาหารปั่นผสมของทางเราเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยแล้ว หากอาหารไม่สะอาด ก็ขะยิ่งทำให้ผู้ป่วยมีการทรุดหรือมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมาทีหลัง ซึ่งนั่นก็ไม่เป็นผลดีต่อร่างกาย จะทำให้ผู้ป่วยได้รับอัตรายได้