ความก้าวหน้าในการวิจัยการป้องกันมะเร็งเต้านมได้ส่งผลให้เกิดโอกาสใหม่ๆและนวัตกรรมในการปรับเปลี่ยนความเสี่ยงมะเร็งเต้านมและอาจลดอุบัติการณ์ การเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม ผู้ให้บริการด้านสุขภาพควรมีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการประเมินความเสี่ยงมะเร็งเต้านมแต่ละบุคคลและให้คำปรึกษาและใช้กลยุทธ์ลดความเสี่ยงกับผู้ป่วยของตน

กลยุทธ์ที่อิงตามหลักฐานและลดความเสี่ยง ได้แก่ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต การใช้ยาป้องกันฮอร์โมนเอสโตรเจนเชิงป้องกัน การถ่ายภาพเต้านมแบบเฝ้าระวัง และการทดสอบทางพันธุกรรม ผู้หญิงที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการกลายพันธุ์ของมะเร็งเต้านมที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมควรพิจารณาการผ่าตัดป้องกันเพื่อลดความเสี่ยง แพทย์ควรแนะนำการประเมินความเสี่ยงเป็นรายบุคคลสำหรับผู้ป่วยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแทรกแซงที่มีตั้งแต่การปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตไปจนถึงการใช้ยาป้องกันต่อต้านฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือเอสโตรเจนในม้าควบ กลยุทธ์เหล่านี้อาจเป็นประโยชน์ในการลดเนื้องอกมะเร็งเต้านมที่ไวต่อฮอร์โมนซึ่งมีการพยากรณ์โรคที่ดี และอาจเป็นประโยชน์ในการป้องกันเนื้องอกที่ไม่ไวต่อฮอร์โมนและมีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี